Príjímačky na nečisto

Keďže aktuálna epidemiologická situácia neumožňuje, aby sme pre záujemcov o štúdium na našej škole zrealizovali tzv. „Prijímačky na nečisto“, ponúkame všetkým uchádzačom, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky precvičili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pomocou cvičných testov, ktoré nájdete v prílohe tohto oznamu. Želáme všetkým úspešnú prípravu na prijímacie skúšky!

testy_SJL_prima_8RG

testy_SJL_1roc_4RG

testy_MAT_prima_8RG

testy_MAT_1roc_4RG

Natália Bajtošová | 15.4.2020 22:50:52 | Uchádzači