Prijímacie skúšky – priebežné výsledky

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 9.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 2.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.

 

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 10.5.2022 14:55:15 | Uchádzači