Prijímacie skúšky – priebežné informácie

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 2.mája 2022 zúčastnili prijímacích skúšok v 1.termíne do 1.ročníka 4-ročného študijného programu a do prímy 8-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.
           riaditeľka školy
Natália Bajtošová | 2.5.2022 15:10:41 | Oznamy, Uchádzači