Prijímacie skúšky 2018 – kritériá prijatia

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2018/2019

4 – ročné gymnázium TU

8 – ročné gymnázium TU

Natália Bajtošová | 11.3.2018 17:27:18 | Uchádzači