Prijímacie skúšky 2017 – kritériá prijatia

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2017/2018

4 – ročné gymnázium TU

8 – ročné gymnázium TU

 

Natália Bajtošová | 21.3.2017 12:41:10 | Uchádzači