Prijímacie skúšky 2017 – kritériá prijatia

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2017/2018

4 – ročné gymnázium TU

8 – ročné gymnázium TU

 

Natália Bajtošová | 24.2.2017 07:32:58 | Uchádzači