Príbeh na tento týždeň, vydanie prvé!

Inšpirácia posúva! Nechali sme sa inšpirovať našimi brnianskymi priateľmi, ich „Pohádkou na tento týden“ a máme za sebou prvý vydarený príbeh so zamyslením, ktorý nám pripravil náš školský špirituál, Vdp. Mgr. Ján Mahut. Zišlo sa nás v multi učebni dosť na to, aby sme tento týždeň šírili myšlienku zamyslenia: keď človek vidí konať dobro, je šťastný a akýkoľvek skutok lásky sa znásobuje. Aj malý čin má veľkú hodnotu, lebo dokáže veľa zmeniť, mnohým pomôcť. Všímajme si preto ľudí okolo nás, čo kto potrebuje, obohatíme tým aj seba. Ďakujeme za prvý príbeh, pán kaplán, a tešíme sa nabudúce!

Natália Bajtošová | 20.9.2016 10:41:59 | Duchovný program