Prevencia týrania a zneužívania detí

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať.

Webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk je jedným z výsledkov plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila v roku 2014. Bola vytvorená s cieľom zviditeľniť problematiku násilia na deťoch v očiach verejnosti a poskytnúť informácie o možnostiach pomoci. Je dôležité povedať, že množstvo informácií je už dostupných aj na webstránkach iných organizácií, či už medzinárodných, štátnych alebo mimovládnych, ktoré pôsobia v duchu Dohovoru o právach dieťaťa.

Svetový deň prevencie proti týraniu a zneužívaniu detí – 19. november

Viac informácií aj on-line pomoc nájdete aj TU.

 

Natália Bajtošová | 19.11.2015 19:42:21 | Stratégie školy v oblasti prevencie