Prehliadka odborných prác

Vo štvrtok, 7. 6. 2018, sme s nadšením sledovali prezentácie seminárnych prác žiakov druhého ročníka a sexty. Je výsledkom ich činnosti, ktorá bola súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si mohli vybrať ľubovoľnú tému, ktorú  následne spracovali  podľa vopred stanovených kritérií v podobe seminárnej práce. A aby neostalo len pri písaní, zoraganizovala sa školská prehliadka, počas ktorej mohli vybraní žiaci prezentovať to, čo ich zaujíma,  resp. to, čo prebádali alebo vytvorili, a tým obohatiť svojich mladších spolužiakov. Zároveň to bola predpríprava na zapojenie sa do Stredoškolskej odbornej činnosti. Už v druhom ročníku si tak mohli overiť svoje prezentačné schopnosti, popasovať sa s trémou, ale predovšetkým pracovať s odbornou literatúrou.

                                                                                                          V. Marťáková

Natália Bajtošová | 10.6.2018 16:11:14 | Fotogalérie, SOČ