Predvianočná svätá spoveď

Milí žiaci, študenti, učitelia!

Pozývam Vás na predvianočnú svätú spoveď v tomto čase:

v stredu 14.12. od 11:00 do 14:00,
vo štvrtok 15.12. od rána do 14:00 okrem 3., 5., 7. hodiny.
v pondelok 19.12. od 10:00 do 13:30
vo štvrtok 22.12. od 9:00 do konca vyučovania.
Po dohode s vyučujúcim môžete prísť na sv. spoveď aj počas vyučovania. Spovedať sa bude v kabinete náboženstva.

Váš kaplán Ján

Natália Bajtošová | 13.12.2016 16:24:18 | Duchovný program