• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Predvianočná svätá spoveď

Milí žiaci, študenti, učitelia!

Pozývam Vás na predvianočnú svätú spoveď v tomto čase:

v stredu 14.12. od 11:00 do 14:00,
vo štvrtok 15.12. od rána do 14:00 okrem 3., 5., 7. hodiny.
v pondelok 19.12. od 10:00 do 13:30
vo štvrtok 22.12. od 9:00 do konca vyučovania.
Po dohode s vyučujúcim môžete prísť na sv. spoveď aj počas vyučovania. Spovedať sa bude v kabinete náboženstva.

Váš kaplán Ján

Natália Bajtošová | 13.12.2016 16:24:18 | Duchovný program