Prázdninová škola

Po tom, ako boli rozdané vysvedčenia a odmenení najaktívnejší a najúspešnejší žiaci, školské chodby osireli a zvonec stíchol. Pracovná atmosféra ešte zotrvala v zborovni, kde na záverečnej hodnotiacej porade pedagogická rada hodnotila uplynulý školský rok. Príjemným spestrením pracovného dopoludnia bola možnosť pozrieť si Levoču z novosprístupnenej veže Baziliky sv. Jakuba a návšteva priateľov z partnerskej školy z Brna.

Ešte nikdy nebola riaditeľňa školy obsadená toľkými malými školákmi, navyše spoza slovenských hraníc. V školskej kaplnke otec Martin Holík z Brna požehnal všetkým – učiteľom i žiakom, nech nastávajúci čas školských prázdnin prežijú v radosti a s Pánom. Po srdečnom zvítaní i rozlúčke s českými priateľmi a ich rodinami už pokračovali učitelia a zamestnanci nášho gymnázia v neformálnej časti posledného pracovného dňa. Chutný guľáš navarili pani kuchárky v školskej kuchyni a priestor átria krížovej chodby zaliaty popoludňajším slnkom vyzeral naozaj príťažlivo. Presne takto chutí leto, prázdniny a dovolenka. Pani riaditeľka sa so všetkými rozlúčila želaním prázdnin plných vody, slnka a relaxu, aby sme sa celé spoločenstvo mohli zísť 30.8.2016 a spolu so žiakmi 5.9.2016 začať nový školský rok.

Natália Bajtošová | 7.7.2016 13:34:54 | Projekty, Školská jedáleň