Pozvánka

Mária ťa volá, poď moje dieťa…

Naša nebeská matka nám môže vyprosiť tie najväčšie milosti. Preto k nej prichádzajme s dôverou na Májové pobožnosti každý deň v mesiaci máj cez veľkú prestávku v školskej kaplnke.

                                                                                                                                                              Školský špirituál

Natália Bajtošová | 1.5.2016 17:38:48 | Duchovný program