Požehnanie adventných vencov

„Milostivý Bože, voláme k tebe! Dnes zažneme prvú adventnú sviecu na našich adventných vencoch – sviecu nádeje. Prichádzame k tebe hľadať nádej. Keď nám zlyhá všetko ostatné, spoliehame sa na Teba, naša jediná nádej je v Tebe. Poznáme ťa a vieme, že si tu s nami bez ohľadu na to, čomu čelíme. Kdekoľvek sa v tomto období ocitneme, milujúci Bože, pripomeň nám, že naša nádej je v Tebe…“

Natália Bajtošová | 28.11.2022 10:30:47 | Duchovný program, Fotogalérie