Podmienky prijatia

Žiak odovzdá prihlášku na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne riaditeľovi ZŠ. Kritéria prijatia do 1. ročníka budú zverejnené na web stránke školy alebo na www.svsmi.sk
Natália Bajtošová | 2.10.2014 20:21:26 | Uchádzači