Poďakovenie

Touto cestou chceme poďakovať bohuznámej osobe, ktorá venovala škole kancelársky papier. Drobnými skutkami nás presviedčate, že dobrí ľudia ešte nevymreli.

 

 

Natália Bajtošová | 4.11.2022 10:00:54 | Oznamy