Počítačom podporované laboratórium

Vďaka projektu, do ktorého sme zapojení, Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent, získala naša škola POČÍTAČOM PODPOROVANÉ LABORATÓRIUM. Prostredníctvom vysoko kvalitných senzorov systému VERNIER možno skúmať fyzikálne javy modernými spôsobmi. Systém sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a širokou škálou rôznych meracích senzorov. Výsledky laboratórnych meraní vyhodnocuje názorne a zrozumiteľne. Toto laboratórium prispieva k zatraktívneniu a skvalitneniu výučby fyziky, ako aj k povzbudeniu vedeckej zvedavosti našich žiakov.

Natália Bajtošová | 29.11.2021 20:02:29 | Projekty