Po stopách slovenských spisovateľov

Hodiny slovenského jazyka a literatúry by nemali byť len o teoretických vedomostiach, ale aj o zážitkoch. Aj preto sa žiaci sexty a II. A vybrali v utorok 15. 05. 2018 so svojimi vyučujúcimi po stopách niektorých našich významných spisovateľov. Mali tak možnosť osobne spoznať prostredie, v ktorom vyrastali a žili velikáni slovenskej literatúry a vďaka tomu lepšie porozumieť ich literárnej tvorbe.

Našou prvou zastávkou bola Závažná Poruba – liptovská dedinka – rodisko Milana Rúfusa. Okrem prehliadky domu, v ktorom Rúfus prežil detstvo, sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti aj z jeho súkromného života. Samozrejme, nemohli sme obísť miesto jeho posledného odpočinku, pomodliť sa pri jeho hrobe a zapáliť sviečku.

Druhou zastávkou bolo Oravské múzeum, kde sme si vypočuli podrobný výklad o živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava a prezreli sme si expozíciu, ktorá obsahovala veľa  jeho osobných vecí, listov a fotografií.

Na záver sme sa zastavili v malej dedinke na Orave – v Jasenovej, rodisku Martina Kukučína. Videli sme, v akých skromných pomeroch vyrastal tento významný slovenský  realista a tiež sme sa dozvedeli zaujímavosti o jeho živote a tvorbe.

Hoci nám počasie veľmi neprialo, vracali sme sa domov s pocitom hrdosti na osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj  a pozdvihnutie našej literatúry i národa.

V. Marťáková

Natália Bajtošová | 16.5.2018 19:52:32 | Fotogalérie, Študenti