• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Po stopách Mateja Hrebendu

Voľné dopoludnie využila príma A na pátranie po milovníkovi kníh, čítania a šírenia vzdelanosti, slabozrakom a neskôr slepom Matejovi Hrebendovi.

Jeho meno nesie v Levoči Slovenská knižnica pre nevidiacich, ktorá ako jediná vyrába a expeduje učebnice, kalendáre, knihy a akékoľvek písomnosti v bodovom písme pre nevidiacich. Na Štúrovej ulici si okrem knižnice s klasickými výpožičnými službami pozreli primáni aj zvukové nahrávacie štúdiá a pracovisko tlače a expedície. Izba Mateja Hrebendu ako jeho stála muzeálna expozícia je sprístupnená v priestoroch knižnice na Námestí Majstra Pavla, ktorá posiela knihy svojim čitateľom aj za hranice Slovenska. Ďakujeme pani Alenke Repaskej a pani Daniele Bonkovej, že im venovali časť svojho pracovného dňa a ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky.

Natália Bajtošová | 20.3.2016 19:53:57 | Fotogalérie, Žiacke novinky