Po stopách Mateja Hrebendu

Voľné dopoludnie využila príma A na pátranie po milovníkovi kníh, čítania a šírenia vzdelanosti, slabozrakom a neskôr slepom Matejovi Hrebendovi.

Jeho meno nesie v Levoči Slovenská knižnica pre nevidiacich, ktorá ako jediná vyrába a expeduje učebnice, kalendáre, knihy a akékoľvek písomnosti v bodovom písme pre nevidiacich. Na Štúrovej ulici si okrem knižnice s klasickými výpožičnými službami pozreli primáni aj zvukové nahrávacie štúdiá a pracovisko tlače a expedície. Izba Mateja Hrebendu ako jeho stála muzeálna expozícia je sprístupnená v priestoroch knižnice na Námestí Majstra Pavla, ktorá posiela knihy svojim čitateľom aj za hranice Slovenska. Ďakujeme pani Alenke Repaskej a pani Daniele Bonkovej, že im venovali časť svojho pracovného dňa a ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky.

Natália Bajtošová | 20.3.2016 19:53:57 | Fotogalérie, Žiacke novinky