Po stopách Karpatských Nemcov

Žiaci sekundy a tercie sa dňa 27.9.2018 vydali „Po stopách Karpatských Nemcov“ na Dolný Spiš. Cieľom tohoročnej exkurzie bolo spoznať banícke mestá a mestečká Spiša, v ktorých žili a ešte stále žijú tzv. Karpatskí Nemci.

Spoločne s vyučujúcimi PhDr. Soňou Pollákovou a Mgr. Ingrid Gregoríkovou navštívili naši sekundáni a terciáni najprv Smolník, kde si pozreli film o minulosti Smolníka, v podzemných priestoroch tzv. Joanelliho domu sa dozvedeli viac o ťažbe medi v Smolníku, „pričuchli“ k alchýmií a hľadali poklady v podzemí. V Smolníckej Hute sa v Heimatstube – Izbe tradícií zoznámili s osudmi Karpatských Nemcov, ktorí museli po 2. svetovej vojne opustiť nedobrovoľne svoje domovy na Slovensku a boli odsunutí do Nemecka. Predmety, ktoré tu zanechali, zozbierala pani Blanka Čechová do tzv. Heimatstube a my sme sa tak vďaka jej snahe uchovať dedičstvo predkov mohli vrátiť v čase a prezrieť si predmety, ktoré sa denne používali v domácnostiach začiatkom minulého storočia. Poslednou zastávkou exkurzie bola prehliadka expozície Baníckeho múzea v Gelnici. Na záver sme všetci (ako správni baníci) sfárali do štôlne Jozef v Gelnici a živí a zdraví sme sa vrátili s baníckym pozdravom Zdar Boh! nielen na povrch, ale aj domov.

S. Polláková, vyučujúca dejepisu

Natália Bajtošová | 28.9.2018 20:30:22 | Študenti