Plán sedenia v gymnaziálnom kostole

Prosíme vás, aby ste si skontrolovali vyhradené miesta na sedenie jednotlivých tried počas školských svätých omší. Zároveň vás žiadame o jeho dodržiavanie, pre triednych učiteľov je praktickejšie, aby trieda sedela spolu, berú za svojich žiakov aj v tomto čase zodpovednosť. Za pochopenie ďakujeme.

Plán sedenia v kostole

Natália Bajtošová | 20.9.2016 10:39:18 | Duchovný program