Padova – Assisi – Rím – Levoča

Spod ochranného plášťa levočskej Panny Márie k nohám sv. Františka - pútnický zájazd študentov maturitných ročníkov do Talianska

Približne 20 rokov trvalo, kým sa opäť podarilo zorganizovať púť Gymnázia sv. Františka Assiského do miest, ktoré sú fundamentálne spojené s naším patrónom, sv. Františkom.

Vďaka nadšeniu a odhodlaniu p. K. Demočkovej sme v dňoch 23.-30. septembra 2022 mohli predniesť naše prosby, modlitby a obdivovať Padovu i Assisi so svätým Antonom, Františkom a sv. Klárou a pokračovať do Ríma. Generálna audiencia so Svätým otcom Františkom, 500 schodov na kupolu Baziliky sv. Petra ale aj nočné prechádzky či talianske špeciality budú v nás ešte dlho rezonovať.

Naše veľké poďakovanie vyslovujeme p. Demočkovej, pátrovi Tomášovi Lesňákovi, pátrovi Tomášovi Vlčekovi a rovnako všetkým dobrodincom!

Fotografie: TU

Tlačová správa: TU

Dôkaz z Vatikánu: Generálna audiencia so Sv. Otcom Františkom 28.09.2022 – v čase 04:05 hľadajte 🇸🇰 a trošku neskôr 05:30 dobre počúvajte TU

Televízia LUX: TU

Natália Bajtošová | 2.10.2022 19:08:56 | Duchovný program, Fotogalérie, Rodičia, Študenti, Uchádzači