• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Padova – Assisi – Rím – Levoča

Spod ochranného plášťa levočskej Panny Márie k nohám sv. Františka - pútnický zájazd študentov maturitných ročníkov do Talianska

Približne 20 rokov trvalo, kým sa opäť podarilo zorganizovať púť Gymnázia sv. Františka Assiského do miest, ktoré sú fundamentálne spojené s naším patrónom, sv. Františkom.

Vďaka nadšeniu a odhodlaniu p. K. Demočkovej sme v dňoch 23.-30. septembra 2022 mohli predniesť naše prosby, modlitby a obdivovať Padovu i Assisi so svätým Antonom, Františkom a sv. Klárou a pokračovať do Ríma. Generálna audiencia so Svätým otcom Františkom, 500 schodov na kupolu Baziliky sv. Petra ale aj nočné prechádzky či talianske špeciality budú v nás ešte dlho rezonovať.

Naše veľké poďakovanie vyslovujeme p. Demočkovej, pátrovi Tomášovi Lesňákovi, pátrovi Tomášovi Vlčekovi a rovnako všetkým dobrodincom!

Fotografie: TU

Tlačová správa: TU

Dôkaz z Vatikánu: Generálna audiencia so Sv. Otcom Františkom 28.09.2022 – v čase 04:05 hľadajte 🇸🇰 a trošku neskôr 05:30 dobre počúvajte TU

Televízia LUX: TU

Natália Bajtošová | 4.10.2022 18:23:28 | Duchovný program, Fotogalérie, Rodičia, Študenti, Uchádzači