Oznam školskej jedálne

Počas ústnych maturitných skúšok s ohľadom na náhradný program sú
v pondelok 21. 5. 2018 odhlásení zo stravy všetci žiaci
v utorok 22. 5. 2018 sú odhlásení žiaci tried sexta A, septima A, II.A, III.A
v stredu 23. 5. 2018 sú odhlásení žiaci tried príma A a sekunda A.
Žiaci, ktorí majú záujem o obed, sa musia prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky, e-mailom alebo na vrátnici školy.
Natália Bajtošová | 18.5.2018 09:27:49 | Školská jedáleň