Oznam školskej jedálne

V dňoch konania písomných maturitných skúšok sú s ohľadom na náhradný program v utorok 13. 3. 2018 ohlásení z obeda žiaci všetkých ročníkov okrem maturitných, v stredu 14. 3. 2018 sú odhlásení žiaci I.A, II.A, kvinty A a sexty A.
Žiaci, ktorí majú záujem o obed, sa musia prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky alebo mailom alebo na vrátnici školy.
Natália Bajtošová | 9.3.2018 09:57:26 | Oznamy, Školská jedáleň