Oznam školskej jedálne

Vyhoveli sme viacerým žiadostiam odhlasovania/prihlasovania obedov zaslaním e-mailu na adresu SJ.gsfalev@gmail.com, ktorý musí v správe obsahovať: meno a triedu žiaka, dátum kedy sa prihlasuje/odhlasuje na/z obeda a musí byť odoslaný najneskôr ráno do 7:30 v ten deň. Ak niektorá podmienka nebude dodržaná, nebude odhlásenie/prihlásenie akceptované.
Naďalej môžete využívať odhlasovanie/prihlasovanie obedov osobne, telefonicky na čísle 053/451 00 96 alebo 0908 024 897 alebo písomne na vrátnici školy s rovnakými podmienkami.
Vedúca jedálne
Natália Bajtošová | 24.11.2016 15:44:23 | Oznamy, Školská jedáleň