• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Oznam školskej jedálne

Vyhoveli sme viacerým žiadostiam odhlasovania/prihlasovania obedov zaslaním e-mailu na adresu SJ.gsfalev@gmail.com, ktorý musí v správe obsahovať: meno a triedu žiaka, dátum kedy sa prihlasuje/odhlasuje na/z obeda a musí byť odoslaný najneskôr ráno do 7:30 v ten deň. Ak niektorá podmienka nebude dodržaná, nebude odhlásenie/prihlásenie akceptované.
Naďalej môžete využívať odhlasovanie/prihlasovanie obedov osobne, telefonicky na čísle 053/451 00 96 alebo 0908 024 897 alebo písomne na vrátnici školy s rovnakými podmienkami.
Vedúca jedálne
Natália Bajtošová | 24.11.2016 15:47:23 | Oznamy, Školská jedáleň