Oznam pre uchádzačov

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 17. 5. 2018 o 14:00.

Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční

vo štvrtok 17. 5. 2018 v čase od 14:00 do 17:00

a v utorok 22. 5. 2018 od 8:00 do 16:00.

Iný termín je možné dohodnúť telefonicky na t.č. 053/4 170 600 (sekretariát) alebo e-mailom: skola@gsfalev.sk.

Na zápis prinesie zákonný zástupca zápisný lístok žiaka, ktorý mu vydala ZŠ.

Natália Bajtošová | 14.5.2018 07:41:11 | Uchádzači