Oznam pre uchádzačov o štúdium

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 11. 5. 2017 o 14:00.
Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční
vo štvrtok 11. 5. 2017 v čase od 15:00 do 17:00
a v utorok 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00.
Uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacieho konania a umiestnia sa na mieste s poradovým číslom väčším ako 31. (t.j. „pod čiarou“), môžu podať odvolanie na riaditeľstvo školy.
Natália Bajtošová | 10.5.2017 11:10:17 | Uchádzači