Oznam pre uchádzačov o štúdium

V súvislosti s prerušením vyučovania a s obmedzeniami z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 24. 3. 2020 opatrenie, v ktorom upravil termíny a podmienky prijímacieho konania takto:

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.“ Táto úprava sa týka prijímacieho konania do prímy 8-ročného vzdelávacieho programu aj do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu.

V súvislosti so zrušením Testovania 9 v tomto školskom roku a v súvislosti s aktuálnou situáciou budú upravené aj kritériá prijímacieho konania. Upravené kritériá budú na stránke školy zverejnené najneskôr 28. 4. 2020.

Natália Bajtošová | 15.4.2020 22:45:26 | Oznamy, Uchádzači