• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Oznam pre uchádzačov

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 21.júna 2022 zúčastnili 2.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

           riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 21.6.2022 22:19:16 | Uchádzači