Oznam pre uchádzačov

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí sa dňa 21.júna 2022 zúčastnili 2.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného študijného programu pre školský rok 2022/2023, že prijímaciu skúšku vykonali úspešne.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

           riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 21.6.2022 22:19:16 | Uchádzači