Oznam pre maturantov – absolventov

V piatok 27. 5. 2016 od 8:00 budú v triedach prebiehať triednické práce spojené s ukončením štúdia na GSFA (odovzdávanie učebníc, požičanej literatúry z knižnice, vyplatenie stravy a pod.). Účasť všetkých absolventov je povinná.
O 10:00 sa v Mestskom divadle uskutoční generálka a o 11:00 slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení, na ktoré pozývame i vašich rodičov a priateľov. (Dress code: formálne oblečenie)
Natália Bajtošová | 25.5.2016 16:13:56 | Oznamy