• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Vážení rodičia,  milí žiaci,

v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 23.5.2022 bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov – zabezpečenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 2022.

S pozdravom a úctou

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.,

riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 21.5.2022 07:26:09 | Oznamy