Oznam o udelení riaditeľského voľna

Vážení rodičia,  milí žiaci,

v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 23.5.2022 bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov – zabezpečenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 2022.

S pozdravom a úctou

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.,

riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 21.5.2022 07:26:09 | Oznamy