• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Oznam

Na základe Rozhodnutia ministra školstva  SR o opatreniach pre školy zo dňa 23. 10. 2020  s účinnosťou od 26.10.2020 sa

m i m o r i a d n e  p r e r u š u j e

výchovno-vzdelávací proces v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči pre všetkých žiakov školy.

Od 26.10.2020 vyučovanie prebieha dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

                                                               RNDr. Janka Hozová

                                                               poverená vedením školy

Natália Bajtošová | 26.10.2020 13:38:38 | Oznamy