Oznam

Na základe Rozhodnutia ministra školstva  SR o opatreniach pre školy zo dňa 23. 10. 2020  s účinnosťou od 26.10.2020 sa

m i m o r i a d n e  p r e r u š u j e

výchovno-vzdelávací proces v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči pre všetkých žiakov školy.

Od 26.10.2020 vyučovanie prebieha dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

                                                               RNDr. Janka Hozová

                                                               poverená vedením školy

Natália Bajtošová | 26.10.2020 13:38:38 | Oznamy