Outdoorové enviro-učenie

Deň Zeme - naša škola sa zapája do ochrany našej planéty. Spoločne čistíme naše lesy, učíme sa o dôležitosti udržateľnosti aj kreatívne využívame naše vedomosti. Každý krok je dôležitý pre budúcnosť našej Zeme! Pripojte sa k nám a ukážme, že každý deň môže byť Deň Zeme.

Zásadu nerobiť prázdne gestá sme uplatnili aj pri terénnom enviro-učení (sa) pri príležitosti Dňa Zeme 19.4.2022. V spolupráci s Lesmi mesta Levoča sme upratali okolie starej hrhovskej cesty a zostal čas aj na edukačné aktivity mimo školských lavíc. Dôležité je zmeniť tradičný, zaužívaný a nezelený spôsob myslenia a nastaviť život nazeleno. So žiakmi prímy a sekundy sme vyzbierali vrecia vyhodeného oblečenia, stavebného odpadu, plastu i skla a stihli sme sa pritom ešte aj múdro zahrať.

Natália Bajtošová | 22.4.2024 18:42:19 | Fotogalérie, Škola