Oslávili sme rôznorodosť a porozumenie

Cieľom Európskeho dňa jazykov, ktorý sme si dnes pripomenuli, je podnietiť 800 miliónov Európanov bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, aby sa učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Natália Bajtošová | 27.9.2021 16:16:57 | Fotogalérie, Študenti