Organizácia vyučovania vo štvrtok 5. 5. 2016

Vo štvrtok 5. mája 2016 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Vyučovanie sme prispôsobili nasledovne:

Vyučovanie začne podľa platného rozvrhu hodín o 7:15. Jednotlivé triedy sa podľa pokynov triednych učiteľov presunú do Baziliky sv. Jakuba na slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 8:00. Po skončení sv. omše bude v maturitných ročníkoch, v príme A a sekunde A pokračovať vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Ostatné triedy sa presunú do levočského divadla, kde pripravujeme Živú knižnicu so zakladateľmi nášho gymnázia pri príležitosti 25. výročia školy. Po jej skončení pokračuje vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

Natália Bajtošová | 2.5.2016 08:33:03 | Oznamy