Organizácia vyučovania v stredu 1. 4. 2015

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami organizujeme o 7:30 Krížovú cestu v gymnaziálnom kostole. Po jej skončení pokračujeme vo vyučovaní do 11.45. Vyučovanie po prázdninách sa začne v stredu 8. apríla 2015 podľa platného rozvrhu hodín.

Všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy želáme požehnané veľkonočné sviatky a príjemné prežitie prázdnin.

Natália Bajtošová | 30.3.2015 12:20:31 | Oznamy