Organizácia vyučovania počas písomných maturitných skúšok

V dňoch 14. – 16.3.2017 sa konajú písomné maturitné skúšky.

  • Žiaci A, III.B a septimy Asa od 13. 3. 2017 (večer) do 15. 3. 2017 zúčastnia duchovnej obnovy vo Važci. Pedagog. dozor: Mgr. Ľubomír Dravecký. Z tohto dôvodu sú uvoľnení z vyučovania v pondelok 13. 3. 2017 po 5. vyučovacej hodine.
  • utorok 14. 3. 2017 majú žiaci prímy A – sexty A, I. A,II. A riaditeľské voľno. Žiaci III.A, III.B a septimy A, ktorí sa nezúčastnia duchovnej obnovy vo Važci, majú náhradný program v škole, pedagog. dozor: PhDr. Soňa Polláková
  • stredu 15. 3. 2017 sa žiaci prímy A – sexty A, I. A,II. A, zúčastnia divadelného predstavenia Rysavá jalovica so začiatkom o 8:30 v kine Úsmev v Levoči. Tohto kultúrneho podujatia sa zúčastnia aj žiaci A, III.B a septimy A, ktorí nie sú na duchovnej obnove vo Važci. Zraz je o 8:15 v škole. Po skončení predstavenia pôjdu žiaci domov (približne o 10:00).
  • Vo štvrtok 16. 3. 2017 bude vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín – prípadné zmeny budú upravené suplovaním. Pre žiakov 4. ročníka, ktorí nematurujú z matematiky, vyučovanie nebude.
Natália Bajtošová | 12.3.2017 13:24:16 | Oznamy