• Deň otvorených dverí 2022

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
  Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
  Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Organizácia vyučovania počas písomných maturitných skúšok

V dňoch 14. – 16.3.2017 sa konajú písomné maturitné skúšky.

 • Žiaci A, III.B a septimy Asa od 13. 3. 2017 (večer) do 15. 3. 2017 zúčastnia duchovnej obnovy vo Važci. Pedagog. dozor: Mgr. Ľubomír Dravecký. Z tohto dôvodu sú uvoľnení z vyučovania v pondelok 13. 3. 2017 po 5. vyučovacej hodine.
 • utorok 14. 3. 2017 majú žiaci prímy A – sexty A, I. A,II. A riaditeľské voľno. Žiaci III.A, III.B a septimy A, ktorí sa nezúčastnia duchovnej obnovy vo Važci, majú náhradný program v škole, pedagog. dozor: PhDr. Soňa Polláková
 • stredu 15. 3. 2017 sa žiaci prímy A – sexty A, I. A,II. A, zúčastnia divadelného predstavenia Rysavá jalovica so začiatkom o 8:30 v kine Úsmev v Levoči. Tohto kultúrneho podujatia sa zúčastnia aj žiaci A, III.B a septimy A, ktorí nie sú na duchovnej obnove vo Važci. Zraz je o 8:15 v škole. Po skončení predstavenia pôjdu žiaci domov (približne o 10:00).
 • Vo štvrtok 16. 3. 2017 bude vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín – prípadné zmeny budú upravené suplovaním. Pre žiakov 4. ročníka, ktorí nematurujú z matematiky, vyučovanie nebude.
Natália Bajtošová | 13.3.2017 11:06:57 | Oznamy