• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Organizácia vyučovania počas písomných maturitných skúšok

V dňoch 15.-17. marca 2016 sa konajú písomné maturitné skúšky. Maturanti ale aj ostatní záujemcovia sa môžu v týchto dňoch zúčastniť svätej omše v školskej kaplnke o 8:30hod. Budeme prosiť o dary Ducha sätého pre našich maturantov.

V ostatných triedach bude program nasledovne:

V utorok sa zúčastníme filmového predstavenia v levočskom kine. Stretnutie žiakov jednotlivých tried koordinuje triedny učiteľ v každej triede individuálne. Triedy III.A a III.B pokračujú v programe duchovnej obnovy.

V stredu majú triedy príma A, sekunda A, tercia A, kvarta A program podľa pokynov triednych učiteľov (návšteva knižnice, múzea a pod.). Triedy kvinta A, sexta A, I.A, II.A, II.B, III.A, III.B majú študijné voľno.

Vo štvrtok prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

Natália Bajtošová | 11.3.2016 13:22:57 | Oznamy