Organizácia vyučovania od 22. júna 2020

V prílohe nájdete harmonogram triednických prác a úloh jednotlivých tried v týždni od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020. Všetci pedagógovia nastupujú na pracovisko od 22. 6. 2020.
Školská jedáleň nebude v prevádzke do konca školského roka.

Harmonogram_prac_zaver_roka

Natália Bajtošová | 16.6.2020 07:33:38 | Oznamy