Organizácia vyučovania dňa 22.decembra 2017

V piatok 22. 12. 2017 bude školský deň prebiehať nasledovne:

8:00 sv. omša v gymnaziálnom kostole

9:00 – 10:00 vianočné posedenie v triedach

Obed v školskej jedálni nebude.

Natália Bajtošová | 21.12.2017 15:19:56 | Oznamy