Organizácia vyučovania 27.2. – 3.3.2017

V dňoch 27.2. – 3.3.2017 organizujeme lyžiarsky a snoubordový kurz pre žiakov prvého ročníka, tercie a kvinty. Vyučovanie pre žiakov, ktorí sa kurzu nezúčastnia, je zabezpečené. Rozvrh príp. suplovanie na každý deň pre všetkých žiakov je zverejnené v elektronickej žiackej knižke.

Natália Bajtošová | 27.2.2017 07:42:28 | Oznamy