Organizácia vyučovania 21. – 22. 12. 2015

V pondelok 21. decembra 2015 prebieha 1.-4. vyučovacia hodina podľa platného rozvrhu hodín. O 11:00 bude v kine Úsmev generálka Vianočnej akadémie, ktorej sa zúčastnia všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi. Popoludní o 16:00 bude Vianočný punč – vianočná akadémia pre rodičov, žiakov a priateľov školy.

V utorok 22. decembra 2015 bude svätá omša o 8:00 v gymnaziálnom kostole. Po jej skončení, v čase 9:30-10:30 budú vianočné posedenia v jednotlivých triedach. Obed v školskej jedálni pre žiakov bude v čase 10:30 – 11:45 hod.

 

Natália Bajtošová | 17.12.2015 13:07:45 | Oznamy