• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Organizácia slávnostného dňa, 18. 5. 2016

V stredu 18. mája 2016 prebiehajú hlavné oslavy 25. výročia založenia školy. Vyučovanie sme upravili nasledovne:

8:00 stretnutie žiakov v jednotlivých triedach – triednické hodiny

8:45 presun s určenými vyučujúcimi do gymnaziálneho kostola

9:00 slávnostná svätá omša

10:30 slávnostná akadémia pre pozvaných hostí a študentov vyššieho gymnázia

Triedy prima A, sekunda A, tercia A, kvarta A sa slávnostnej akadémie nezúčastnia. V školskej jedálni sa v tento deň nevarí ani nevydáva strava.

Natália Bajtošová | 17.5.2016 13:57:22 | Oznamy