Organizácia slávnostného dňa, 18. 5. 2016

V stredu 18. mája 2016 prebiehajú hlavné oslavy 25. výročia založenia školy. Vyučovanie sme upravili nasledovne:

8:00 stretnutie žiakov v jednotlivých triedach – triednické hodiny

8:45 presun s určenými vyučujúcimi do gymnaziálneho kostola

9:00 slávnostná svätá omša

10:30 slávnostná akadémia pre pozvaných hostí a študentov vyššieho gymnázia

Triedy prima A, sekunda A, tercia A, kvarta A sa slávnostnej akadémie nezúčastnia. V školskej jedálni sa v tento deň nevarí ani nevydáva strava.

Natália Bajtošová | 17.5.2016 13:57:22 | Oznamy