Organizácia školského kola SOČ

Rozpis súťažiacich v školskom kole SOČ

ROZPIS SÚŤAŽIACICH V ŠK. KOLE SOČ 2014/2015

Odbor č. 01 Problematika voľného času

7:30 – 7:45  Pôsobenie žiakov ZUŠ na medzinárodnom festivale v Taliansku – Zuzana Šupolová

7:45 – 8:00  Paragliding – Tomáš Grega

8:00 – 8:15  Pilatus Turbo Porter – Pavol Hrebeňár

Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo

8:15 – 8:30 Práca s DNA v oblasti diagnostických metód – S. Koščáková, S. Beličáková

8:30 – 8:45 Celiakia – Jakub Balogh

 Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia

8: 45 – 9:00 Detské očkovania – Martina Kokavcová

Odbor. č. 8 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

9:00 – 9:15 Povedomie cudzincov o Slovensku – Vladimír Štrama

Odbor. č. 9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

9:15 – 9:30 Výroba noža z damascénskej ocele – Samuel Gibala

Odbor. č. 11 Informatika

9:30 – 9:45 Komplexný informačný systém pre učiteľov a žiakov – Blažej Krajňák

 

VEĽKÁ PRESTÁVKA

 

Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy

10:10 – 10:25  Rodostrom a pôvod rodu Hudáčkovcov v Harichovciach – Adam Korkos

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

10:25 – 10:40 Vplyv hudby na človeka – Daniel Chovanec

10:40 – 10:55 Jemná motorika detí predškolského veku – Mária Gajdošová

10:55 – 11:10 Absolventi a trh práce – Martina Gallovičová

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

11:10 – 11:25 Ľudový odev obce Torysky – Dominika Kotradyová

11:25 – 11:40 Antiiluzívne bábkové divadlo s improvizovanými bábkami – M. Tkáčová, B. Sterenčáková

11:40 – 11.55 HDR fotografia – Lea Pisarčíková

11:55 – 12:10 Využitie 2D počítačovej grafiky vo výtvarnom umení – Zuzana Pugelová

12:10 – 12:25 Monodráma – Mária Siváňová

12:25 – 12:40 Nástenná maľba – Zuzana Gibláková

 

13: 00 – VYHODNOTENIE

Natália Bajtošová | 15.2.2015 21:43:12 | Oznamy, SOČ