Organizácia predvianočného týždňa

Pondelok 19. 12. 2016

  • vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín

Utorok 20. 12. 2016

  • vyučovanie sa končí 6. vyuč. hodinou (o 12:40)

Streda 21. 12. 2016

  • 1.– 3. hodina vyučovanie podľa rozvrhu hodín
  • 10:00 – 12:30 (pribl.) Vianočná akadémia v kine Úsmev. Vyučovanie sa končí po skončení akadémie.
  • 16:00 Vianočný punč pre rodičov a priateľov v kine Úsmev

Štvrtok 22. 12. 2016

  • 8:00 sv. omša v gymnaziálnom kostole
  • 9:30 – 10:30 vianočné posedenia v triedach
  • od 10:30 obed v ŠJ
Natália Bajtošová | 16.12.2016 20:55:07 | Oznamy