Anglický jazyk

     Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo dňa 12. 12. 2014. Súťažilo sa v šiestich kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia. Kategória 2B predstavovala kategóriu pre najstarších žiakov, t. j. septimu A a oktávu A a 3. a 4. ročník. Osobitnou kategóriou boli kategórie 1C a 2C2 vytvorené pre anglofónnych žiakov, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách trval dlhšie ako dva mesiace.

     Čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, v kategórii 1A a 1B súťažili 5 žiaci, v kategórii 2A a 2B boli zastúpení 7 žiaci a v kategórii 1C a 2C2 súťažili iba 1 žiačka a 1 žiak, ktorí žili istý čas v Anglicku.

Pre žiakov boli pripravené úlohy zamerané na otestovanie rozsahu a úrovne ovládania ich slovnej zásoby, gramatiky, čítania i počúvania s porozumením v rámci  písomnej  časti a v ústnej časti boli preverené komunikatívne zručnosti žiakov prostredníctvom úlohy, pri ktorej mali opísať konkrétny obrázok a vytvoriť na základe neho príbeh a taktiež  absolvovali situačnú hru. Výkony jednotlivých žiakov boli na vysokej úrovni a členovia poroty s nimi boli veľmi spokojní.

     V obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 1. 2015 na pôde Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade medzi sebou súťažili žiaci všetkých okresov zahrnutých do regiónu Poprad, t. j. Kežmarok, Levoča a Poprad. V rámci obvodného kola sa v kategórii 2A Ján Tancár umiestnil na 7. mieste, Ema Malíšková obsadila 5. miesto v kategórii 2B a Daniel Chovanec 3. miesto v kategórii 2C2.

     Žiaci v kategóriách 1A a 1B absolvovali okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči dňa 14. 1. 2015. Ľubica Olejníková obsadila 3. miesto v kategórii 1A a Dagmar Gembická 9. miesto v kategórii 1B. Anna Kormaníková sa zúčastní v kategórii 1C krajského kola olympiády v anglickom jazyku v Prešove dňa 10. 2. 2015. Žiaci si z jednotlivých kôl olympiády odniesli cenné skúsenosti, ktoré iste zužitkujú pri ďalších súťažiach v anglickom jazyku.

 Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A:

 

 1. miesto Ľubica Olejníková (sekunda A)
 2. miesto Juraj Bača (sekunda A)
 3. miesto Jana Gadušová (sekunda A)

Ostatní súťažiaci: Viktória Bělková (príma A), Viola Uharčeková (príma A)

 

Kategória 1B:

 

 1. miesto Dagmar Gembická (tercia A)
 2. miesto Viktória Adamkovičová (tercia A)
 3. miesto Adam Haninec (kvarta A)

 Ostatní súťažiaci: Ján Galajda (kvarta A), Adam Urban (tercia A)

 

Kategória 1C:

 

 1. miesto Anna Kormaníková (príma A)

 

Kategória 2A:

 

 1. miesto Ján Tancár (kvinta A)
 2. miesto Veronika Beregházyová (I. B)
 3. miesto Veronika Kršjaková (II. B)

Ostatní súťažiaci: Adriana Babejová (I. A), Kristína Čižiková (I. A), Lea Fabiniová (I. A), Miriam Motyková (kvinta A)

 

Kategória 2B:

 

 1. miesto Ema Malíšková (oktáva A)
 2. miesto Vladimír Štrama (III. A)
 3. miesto Henrieta Hricová (IV. A)

Ostatní súťažiaci: Samuel Gibala (septima A), Jakub Jendrichovský (IV. A), Bernadeta Sterančáková (III. A), Damián Šiškovič (oktáva A)

 

Kategória 2C2:

 

 1. miesto Daniel Chovanec (III. B)

 

Výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku:

 

Kategória 1A:

Ľubica Olejníková     3. miesto z 10

 

Kategória 1B:

Dagmar Gembická     9. miesto z 10

 

Kategória 1C:

Anna Kormaníková – krajské kolo prebehne 10. 2. 2015

 

Výsledky obvodného kola olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 2A:

Ján Tancár                  7. miesto z 9

 

Kategória 2B:

Ema Malíšková           5. miesto z 9

 

Kategória 2C2:

Daniel Chovanec        3. miesto z 5

 

 

Natália Bajtošová | 2.2.2015 17:09:39 | Fotogalérie, Olympiády