Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo od 15. do 23. novembra 2017. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia. Kategória 2B predstavovala kategóriu pre najstarších žiakov, t. j. septimu A a oktávu A a 3. a 4. ročník.      Čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, v kategórii 1A súťažili 5 žiaci, v kategórii 1B 4 žiaci, v 2A boli zastúpení 10 žiaci a v 2B 7 žiaci.

Pre žiakov boli pripravené úlohy zamerané na otestovanie rozsahu a úrovne ovládania ich slovnej zásoby, gramatiky, čítania i počúvania s porozumením v rámci  písomnej  časti a v ústnej časti boli preverené komunikatívne zručnosti žiakov prostredníctvom úlohy, pri ktorej mali opísať konkrétny obrázok a vytvoriť na základe neho príbeh a taktiež  absolvovali situačnú hru.

Výkony jednotlivých žiakov boli na vysokej úrovni a členovia poroty s nimi boli veľmi spokojní. Blahoželáme a ďakujeme za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom i obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku 16. a 17. 1. 2018.

M. Hvilová

VÝSLEDKY_ŠKOLSKÉHO_KOLA_OLYMPIÁDY_V_ANGLICKOM_JAZYKU

Natália Bajtošová | 3.12.2017 11:30:21 | Olympiády