Olympiáda v anglickom jazyku 2018 – školské kolo

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 16. a 21. novembra 2018. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Kategória 1A bola  určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A, 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A a kategória 1C bola určená pre žiakov, ktorí boli v anglicky hovoriacej krajine dlhšie ako 2 mesiace. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia. Kategória 2B predstavovala kategóriu pre najstarších žiakov, t. j. septimu A a oktávu A a 3. a 4. ročník. Čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, v kategórii 1A súťažili 3 žiaci, v kategórii 1B 6 žiaci, do anglofónnej kategórie 1C bola zaradená 1 žiačka, v 2A boli zastúpení 8 žiaci a v 2B 7 žiaci.

Pre žiakov boli pripravené úlohy zamerané na otestovanie rozsahu a úrovne ovládania ich slovnej zásoby, gramatiky, čítania i počúvania s porozumením v rámci  písomnej  časti a v ústnej časti boli preverené komunikatívne zručnosti žiakov prostredníctvom úlohy, pri ktorej mali opísať konkrétny obrázok a vytvoriť na základe neho príbeh a taktiež  absolvovali situačnú hru.

Výkony jednotlivých žiakov boli na vysokej úrovni a členovia poroty s nimi boli veľmi spokojní. Blahoželáme a ďakujeme za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom i obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku 16. 1. 2019.

M.Hvilová

KATEGÓRIA 1A:

 1. miesto Karin Hrustičová (sekunda A)
 2. miesto Hana Melcherová (príma A)
 3. miesto Sophia Topoliová (príma A)

 

KATEGÓRIA 1B:

 1. miesto Viliam Čarnoký (kvarta A)
 2. miesto Lenka Fľaková (kvarta A)
 3. miesto Tamara Kamarýtová (tercia A)

 OSTATNÍ SÚŤAŽIACI: Kristína Bartošová (tercia A), Veronika Labudová (tercia A), Sofia Macejová (tercia A)

 

KATEGÓRIA 1C:

 1. miesto Kristína Sakmárová (sekunda A)

 

KATEGÓRIA 2A:

 1. miesto Peter Gaduš (kvinta A)
 2. miesto Martin Labuda (I. A)
 3. miesto Anna Kormaníková (kvinta A)

OSTATNÍ SÚŤAŽIACI: Viktória Bělková (kvinta A), Barbora Budziňáková (sexta A), Boris Gut (kvinta A), Jonáš Malíšek (sexta A)

 

KATEGÓRIA 2B:

 1. miesto Miriam Šiškovičová (oktáva A)
 2. miesto Andrej Kokavec (III. A) a Dominika Salanciová (III. A)
 3. miesto Tomáš Šefčík (IV. A)

 OSTATNÍ SÚŤAŽIACI: Viktória Adamkovičová (septima A), Katarína Mušinská (IV. A), Martin Tancár (septima A)

Natália Bajtošová | 2.12.2018 13:57:29 | Olympiády