Olympiáda v anglickom jazyku

V dňoch 21. 11. 2016 a 23. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia. Kategória 2B predstavovala kategóriu pre najstarších žiakov, t. j. septimu A a 3. a 4. ročník.

Čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, v kategórii 1A súťažili 6 žiaci, v kategórii 1B 5 žiaci, v 2A boli zastúpení 13 žiaci a v 2B 7 žiaci. Pre žiakov boli pripravené úlohy zamerané na otestovanie rozsahu a úrovne ovládania ich slovnej zásoby, gramatiky, čítania i počúvania s porozumením v rámci  písomnej  časti a v ústnej časti boli preverené komunikatívne zručnosti žiakov prostredníctvom úlohy, pri ktorej mali opísať konkrétny obrázok a vytvoriť na základe neho príbeh a taktiež  absolvovali situačnú hru. Výkony jednotlivých žiakov boli na vysokej úrovni a členovia poroty s nimi boli veľmi spokojní. Gratulujeme! Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole v Levoči (kategórie 1A a 1B) dňa 17. 1. 2016 a v obvodnom kole v Poprade (kategórie 2A a 2B) d a 18. 1. 2016.

Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku si môžete pozrieť v prílohe.

OAJ školské kolo

Natália Bajtošová | 27.11.2016 18:03:13 | Olympiády