Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Dňa 7.decembra 2015 sa konalo školské kolo olympiády ľudských práv. Sedem študentov si mohlo otestovať svoje vedomosti  a vyskúšať pohotové reakcie na súčasné celospoločenské problémy ako sú terorizmus vo svete, diskriminácia, trest smrti alebo problém utečencov.  Svoje ľudské práva najlepšie pozná Laura Mária Šiškovičová z oktávy A, ktorá obsadila 1.miesto a vybojovala si postup na krajské kolo, na 2.mieste Oliver Olekšák z III.A a na 3.mieste Tadeáš Paluga z II.A.
Všetkým srdečne blahoželáme a Laure Márii želáme veľa šťastia v krajskom kole.

Mgr. V. Václavová

Natália Bajtošová | 11.12.2015 15:54:33 | Olympiády