Olympiáda ľudských práv – školské kolo

Vo štvrtok 28.11.2019 PK občianskej náuky uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Do súťaže sa prihlásili 6 žiaci, no po písomnej časti postúpili do 2.kola traja najlepší. Tretie miesto obsadil František Mlynár z II.A triedy, druhé miesto obsadil Oliver Jaroš z oktávy A a suverénne víťazstvo získal Sebastián Šupol zo septimy A, ktorý nás bude reprezentovať aj na krajskom kole. Chlapcom srdečne blahoželáme!

Mgr. Václavová

Natália Bajtošová | 3.12.2019 14:52:37 | Olympiády