Olympiáda ľudských práv

Dnes, 11.2.2021, nás Sebastián Šupol z triedy oktáva A reprezentoval v krajskom kole olympiády ľudských práv. Znovu sa potvrdilo, že súťaženie distančnou formou je omnoho zložitejšie a žiaľ aj menej objektívne. Niekomu to vyhovuje viac, iným menej.

Aj keď sa ti, Sebastián, nepodarilo obhájiť minuloročný postup do slovenského kola, sme radi, že si nás reprezentoval aj v týchto sťažených podmienkach a úprimne ti ďakujeme.

Mgr. Valéria Václavová

Natália Bajtošová | 11.2.2021 16:29:48 | Olympiády